קבוצת תמיכה נוספת ברהט

 

בתמונה צוות המרפאה לבריאות האישה של בריאות כללית, האחות סיגל מנהלת הסיעוד,

מנהל המרפאה ד"ר קרמרמן ומנחת הקבוצות (מתנדבת מעמותת חן ) גב. חנה אראל.