קבוצה חדשה בנושא תרומת ביצית:


בקרוב תיפתח קבוצה נוספת לנשים הממתינות לתרומת ביצית. הקבוצה נעבד את האלמנטים הייחודיים לטיפול מסוג זה.