תרומת ביצית

* חוק תרומת הביציות החדש - תש"ע 2010

לידיעתכם, המידע בקישורים בהמשך, חלקו מלפני חוק תרומת הביציות החדש

*הנחיות למטופלת בתרומת ביציות (שאלות המטופלת לרופא ).

* נייר עמדה מס' 18 - תרומת ביציות

* תרומת ביצית

* תהליך תרומת הביצית

* Egg Donors & Procedures

* Surrogacy, Sperm Donors, Egg Donors

* Donor Egg Program

* http://www.pregnancymd.org/oocyte-donation-donor.htm