אי פריון הגבר

* http://sharedjourney.com/mens.html

* http://www.infertilitytutorials.com/sperm.cfm?source=ah-ha

* http://www.maleinfertilitymds.com/

* http://www.wernermd.com/maleinfertility.htm

* בנק הזרע

* http://www.fertility-docs.com/sperm_eval.phtml

* http://www.infertile.com/treatmnt/treats/spasp.htm

* פוריות הזרע באדם

* אי פריון הגבר

* בימ"ש התיר לאישה לעשות שימוש בזרעו של בעלה המנוח

* מדדי בדיקת הזרע - משמעותם בבירור פוריות הגבר

* http://www.pregnancymd.org/male-infertility-infertile.htm

* http://www.pregnancymd.org/freezing-storage-semen.htm