היפרסטימולציה

 

http://www.pregnancymd.org/ovarian-hyperstimulation-syndrome-ohss.htm *