מחירי תכשירים גונדוטרופינים

באדיבות חברת פרינג

מוצר

מחיר לרוקח (ללא מע"מ)

מחיר לצרכן (כולל מע"מ)

מחיר למבוטחי כללית

מחיר למבוטחי מכבי

מחיר למבוטחי מאוחדת

מחיר למבוטחי לאומית

Menogon

45.31

62.20

11.00

9.39

9.80

8.90

Menopur

77.59

106.67

-

-

-

 -

Metrodin HP

72.64

99.84

10.5

14.98

14.98

13.48

Gonal - F

124.20

181.60

19

27.24

27.24

24.52

Puregon 50IU

86.19

135.64

13.5

20.35

20.35

18.31

Puregon 100IU

172.39

252.12

25

37.82

37.82

34.04

Puregon 150IU 

258.58

355.49

35.5

53.32

53.32

47.99


הערות:

המחירים למטופלת בקופות החולים הנם עבור נשים זכאיות, קרי, לנשים עם פחות מ-2 ילדים.

בקופות החולים כללית ולאומית קיימת תקרת השתתפות למטופלת עבור רכישת התכשיר Menogon למחזור טיפול, מעבר לתקרה זו המטופלת מקבלת החזרים מהקופה בסוף מחזור הטיפול. תקרת ההשתתפות בכללית: 180 ש"ח, תקרת השתתפות בלאומית: 240 ש"ח. במכבי ומאוחדת התשלום עבור כל תרופות הפריון הוא פר אמפולה, ללא החזרים.

התכשיר Menopur טרם נכלל בסל התרופות של קופות החולים, התכשיר ככל הנראה יכנס לקופות החולים במסגרת הביטוחים המשלימים ומחירו  למטופלת יהיה 15 ש"ח לאמפולה בקירוב.

בעקבות הכללת התכשירים הריקומביננטים (Gonal-F, Puregon) בסל הבריאות 2002, החל ממרץ 2002 הריקומביננטים יהיו זמינים בכל קופות החולים במסגרת הביטוחים הרגילים. יחד עם זאת, לא יחול שינוי במחיר פר אמפולה למטופלת (כמפורט בטבלה).