כנס זכויות הילד, קנדה - 24 עד 26 במאי 2007

דיווח מהכנס


עפרה בלבן יו"ר העמותה מרצה בכנס בקנדה על פוריות בישראל