כנס פונדקאות ופריון  - תל-אביב 2016

 

מיכאלה רפפורט, פנינה גולן, רוית קיי ועפרה בלבן איישו את הדוכן של עמותת חן לפריון בכנס.

חולקו פרוספקטים של העמותה והמתעניינים ענו על הסקר של העמותה.

בתמונות: מיכאלה רפפורט פנינה גולן ועפרה בלבן.

עפרה מברכת את באי הכנס בשם עמותת חן לפריון ומעניקה יין של העמותה למר רן פול-דיין מעמותת men having babies יוזמי הכנס.

וכן עירית בנדק מקבלת את ספר העמותה על פונדקאות.