עמותת חן לפריון וחיים

הינה עמותה אשר התאגדה בשנת 1998 בישראל
על מנת לעזור לזוגות הסובלים מבעיות אי פוריות

לתרומות לתמיכה וליוי

03-5050345
איימל:amotat_c@netvision.net.il   לעמוד הפייסבוק

חודש הפוריות הבינלאומי יוני 2002 WIM

לרגל חודש הפוריות הבינלאומי החל ביוני 2002, נערכה ביום 27.0502 ישיבה חגיגית בכנסת להכרזת חודש הפוריות בועדה לקידום מעמד האישה בראשות ח"כ יעל דיין.

הנושא: חודש הפוריות הבינלאומי וכן טיפולי פוריות בכלל וחוק שינוי לתורמת ביציות בפרט.

המוזמנים: נציגי על יחידות IVF בארץ, נציגי משרד הבריאות ונציגי קופות החולים.

הישיבה נערכה בחדר ההרצאות הגדול של הכנסת.

ח"כ יעל דיין פתחה את הישיבה וסקרה את המאמצים הרבים שנעשו כדי לקדם את טיפולי הפוריות בארץ ובפרט את קידום החוק אשר נמצא בפני קריאה ראשונה.

עפרה בלבן הציגה מצגת על עמותת חן ועלויות העמותה השנה האחרונה ופנתה לשר הבריאות בבקשה שלא יעכב עוד את החוק. כמו כן דיברה על עלויות טיפולי הפוריות בארץ האמורים להיות בחינם אך עולים בין 1000-2000 ש"ח למחזור טיפולים אם אין צורך בטיפול מיוחד לזרע.

כמו כן נמסרה במעמד זה ליעל דיין ליטוגרפיה מאת גלעדי בשם "אם וילד" עם הקדשה על תודת העמותה על המסירות לנושא חשוב זה.

פרופ' משיח הוצג כנשיא העמותה החדש ובנאומו סקר גם הוא את הקשיים בטיפולים ואת הצורך הניכר להרחיב את פעולות העמותה לרווחת המטופלים.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין סקר את תולדות החוק וכן את המאמצים שעשה הוא בוועדה בראשה עמד כדי לקדם את החוק. הוא הבטיח כי בימים הקרובים יובא החוק לקריאה ראשונה למליאת הכנסת בהתחיבות כי לאחר מכן יועבר לטיפול הועדה בראשות ח"כ יעל דיין.

נערך דיון.

בסופו התפזרה הועדה כאשר נציג כל יחידה מקבל לידיו את הליטוגרפיה של גלעדי עם הקדשה ליחידה.

חשיבות ההתכנסות הזו היתה להראות לובי חזק ומאוחד של חולים ורופאים לגבי הצורך בחוק ומטרה זו הושגה בישיבה.

חזרה לכל הכנסים